Eurospirit 2005
God's Spirit over Europe
HOME
EUROSPIRIT 2006
POSTER 2006
PROGRAMMA CONFERENTIE
PRAISE & WORSHIP
PARKEREN / ROUTE / HOTELS
ONZE VISIE
OUR VISION
FOTO's EUROSPIRIT 2005
REAKTIES/GETUIGENISSEN
ARTICLES / STUDIES
USHERS / ORDEWERKERS
ALLES KIDS / KINDERWERK
PARTNERS
TELEVISIE (+schema Eurospirit)
TELEVISION TBN
VERSLAG EUROSPIRIT 2005
FOTO's EUROSPIRIT 2004
VIDEO / DVD
NEWS
JESUS IS LORD
NIEUWS
LINKS

WATCH US:
 LIVE STREAMING!!!!


Eurospirit Convention
May 17-19,  Amsterdam

 
APOLLOHAL, Apollolaan 2,  Amsterdam 
(BUS 15  - TRAM 24)

  The 16 th annual Eurospirit
Convention

Daily/Dagelijks:  11:00 - 14:00 - 19:00
Free Entrance/Toegang vrij !

Guest speakers:  
Matthew Ashimolowo (London),
Danny Chambers (USA),
Tommy Tenney

and others
Eurospirit Praiseteam "Blessing"

En: Maranatha Gospel Choir  &
Praise Valley Choir uit Amsterdam;
Joe Pringle & C3 band uit AustraliŽ

FREE  ENTRANCE / TOEGANG VRIJ

APOLLOHAL
Apollolaan 2  Amsterdam (close to RAI)


                           Ring A-10, exit 109 (RAI)

PARKEREN  VOOR 5 EURO  PER DAG!
Parking only 5 EURO a day!
Parking P-7 naast de RAI (Wielingenstraat)
Er rijden busjes van de parking naar de Apollohal.

OP 25 Mei (hemelvaartsdag) kunt u gratis
parkeren in de straten bij de Apollohal!

Eurospirit Comite:

Bert Panhuise, Johan van der Brugge, Gregg Montella,
Arjan & Efi Knevel, Theodoor Verkuil, Bert de Vries.
Vertalers: Michiel de Jong, Lodi Kuyvenhoven.

---------------------------------------------------
INTERNATIONAL  PARTNERS,  IBAN:
Eurospirit account:  NL16ABNA0465459137
--------------------------------------------------

Wilt u ons financieel steunen, giften:
GIRO 7373
of
Geef u op als partner van EuroSpirit en help het (volle)evangelie te verspreiden via de televisie!

NU PARTNER WORDENTV Talkshow met Bert de Haan, Bert Panhuise, Frank Ouweneel
en Arjan Knevel, opgenomen in Hotel Spaander te Volendam

Eurospirit Televisie, elke zondagavond om 20.30 uur.
en elke maandag van 12.00 tot 12.30 uur.
Te ontvangen via de Satelliet in 82 landen.
En in heel Nederland ook op bijna alle grote kabelnetwerken.

 

Stichting EuroSpirit:       BANK  ACCOUNT  IBAN:
Postbus 1494                 NL16ABNA0465459137
3430 BL Nieuwegein.
Tel.: (058) 2663646
Fax: (084) 7453987
Web: www.eurospirit.nl  Voor meer info, mail naar info@eurospirit.nl 
 
 
Alphamega webhosting:  http://www.alphamega.nl/
----------------------------------------------------------------
 

Jes. 60:2 :

-Want zie, duisternis zal de aarde bedekken en donkerheid de natiŽn,

maar over u zal de Here opgaan en Zijn heerlijkheid zal over u gezien

wordenÖ

 

Geliefde Eurospirit partners,

 

De laatste tijd wordt er weer vaak gesproken over een wereldwijde

opwekking,  maar tegelijkertijd hoor je ook steeds meer profetische

geluiden dat we niet ver meer af zijn van Gods oordeel over deze we-

reld.  En dat is ook niet verwonderlijk. Laatst zei een bevriende voor-

ganger tegen mij: Kijk eens om je heen in deze wereld met de steeds

toenemende dekadentie,  het occultisme, satanisme, hekserij, etc. 

En niet te vergeten het feit dat er na de oorlog wereldwijd al een mil-

jard kinderen zijn geaborteerd.  Deze voorganger zei: Als God nu niet

ingrijpt,  dan moet Hij bij wijze van spreken zijn excuus aanbieden aan

Sodom en Gomorra... Natuurlijk bedoelde hij dat niet cynisch naar

God toe, maar om te accentueren hoe erg de situatie nu is in de we-

reld, met Nederland voorop helaas.

 

Maar het kaf en het koren groeit samen op. Dus naast de massale af-

val van Gods geboden,   zien we tegelijkertijd grote massa's mensen

tot geloof komen in vele werelddelen, behalve (nog) in Europa.   

Mede daarom is onze tekst:  "Gods Spirit over Europe"  aktueler dan

ooit.   Oral Roberts zei onlangs dat hij in een visioen een grote duis-

tere wolk  over de wereld zag trekken.     

Jarno, een jonge broeder,   stuurde mij een profetisch  woord mede

met betrekking tot Eurospirit  (zie onze website) en de  Heer liet hem

een donkere wolk zien,  maar ergens in die wolk zag hij  een licht-

puntje dat steeds groter werd   en voor mij was dit een bevestiging

van de bovenstaande tekst in Jes. 60,    waar ik al lange tijd sterk bij

word bepaald.  Ik had verleden jaar een discussie met een

bekende leider die zei dat er nergens in de bijbel iets staat over een

grote eindtijdopwekking of iets wat daar op lijkt.    En eigenlijk kon ik

hem niet tegenspreken. Maar toen ik er mee naar de Heer ging werd

ik sterk bepaald bij deze tekst waarin staat dat er een grote duisternis

en benauwdheid over de wereld zal komen in de eindtijd  (ook DaniŽl

12, vers 1 en 2)    zoals nooit eerder in de geschiedenis is  voorgeko-

men.   Maar, prijs de Heer,   Zijn glorie zal gezien worden over ons in

deze duistere periode.      God laat deze wereld niet ten onder gaan 

zonder nog een keer te laten zien wie Hij is, om de mensen  een kans

te geven voor Hem te kiezen voordat het einde komt!

 

Maar... Hij zal alleen kunnen werken door mensen die Hem werkelijk

toebehoren,  door de "true church",   zoals ook staat in het profetisch

woord van Jarno.  Daarom werden Arjan Knevel en ik er sterk bij be-

paald om de gastsprekers op deze ontwikkeling te wijzen en tijdens

Eurospirit 2006 te spreken over 100% toewijding aan de Heer en al-

les op te ruimen wat eventueel in de weg zou kunnen staan,  zodat

we open kanalen voor Hem kunnen zijn in deze cruciale tijd...

Blessings!    Bert Panhuise

 

-----------------------------------------------------------------------------------------

 

GETUIGENIS Evelien van der Hoff-Latour:
Na vreselijke tijden en 3 mislukte zelfmoordpogingen nam mijn lieve Jezus het

heft in handen.  Op die avond in 1994 nam ik mijn fiets en reed naar de  Euro-

spirit Conferentie in de Sporthallen Zuid in Amsterdam.  Ik vertelde een van de

ushers dat ik hulp nodig had. Die usher (zr. van Noten)  die de Heer nu al meer

dan 12 jaar dient in Eurospirit, bracht me naar een kamer met een aantal men-

sen en daar werden vele vloeken over mij verbroken.   Vanaf dat moment veran-

derde mijn leven van duisternis in licht.    Ik ging Jezus radicaal dienen. Vanaf

die bewuste avond tot nu  ben ik altijd naar de jaarlijkse Eurospirit Conferentie

gegaan, dus nu al ruim 12 jaar en ik heb bijna geen bijeenkomst gemist.

Ik heb genoten van gezalfde predikers, zoals John en Lisa Bevere.  En Rodney

Howard-Browne die speciaal voor mij een lied zong.    Mahesh Chavda gooide

een boek in het publiek dat ik opving en waarbij een zware zalving op me viel. 

En zo heb ik nog vele voorbeelden.

Onvergetelijk was ook het optreden van mijn lievelingszanger Terry MacAlmon

en.. "last best",  Mike Murdock die mij verleden jaar erg  bemoedigde en voor

me bad waarna vele zegeningen op mij en mijn familie kwamen (zielen werden

gered, nieuw huis, etc). Ik dank God voor al deze mooie gezalfde vreugdevolle

"vakantiedagen" in Eurospirit de afgelopen 12 jaar.  Ik dank ook Bert Panhuise,

zijn vrouw en zijn team.    Zonder hen was er namelijk geen Eurospirit waar ik

altijd mezelf mocht zijn.  Waar de Geest van God is daar is vrijheid ! 

Ik blijf hongerig en dorstig naar Jezus; daar kan niemand mij vanaf houden.

I love Him so much! 

God bless you.
Evelien


 

 

Sinds 1 januari 2005: